Technologiniai sprendimai sėkmingam darbui

Informacinės technologijos (IT) padeda kurti pridėtinę vertę, didinti veiklos našumą, užtikrinti organizacijos sėkmę rinkoje. Informacijos, veiklos procesų valdymas yra vienas organizacinių strateginių išteklių, padedantis optimizuoti kitų išteklių naudojimą, siekti konkurencinio pranašumo.

Esame IT paslaugų bei verslo valdymo sistemų tiekėjas. Siūlome:

  • Taikomosios programinės įrangos kūrimo paslaugas;
  • Informacinių sistemų (IS) projektavimo, diegimo paslaugas;
  • Kompiuterinės ir kitos techninės įrangos parengimo, diegimo paslaugas.

Paslaugos ir produktai

Apie įmonę

Vertybės
  • Vertiname sąžiningumą, kompetencijas, asmeninę atsakomybę bei abipusę pagarbą.
  • Esame įsipareigoję klientams, akcininkams, partneriams bei darbuotojams siekti aukščiausių rezultatų bei kokybės;
  • Kiekvienas iššūkis yra galimybė mums tobulėti ir mokytis, kad toliau augtume.
Misija

Teikiame informacinių technologijų aptarnavimo paslaugas ir sprendimus, kurie leistų organizacijoms augti, tobulinti savo veiklą. Siekiame tai daryti geriau nei bet kas kitas;

Mūsų klientai

Atsiliepimai

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ vykdė sutartį „Transporto priemonių greičio ir raudonosios šviesos pažeidimų matavimo sistemos įrengimas ir eksploatavimo paslaugos“. Vykdytojo personalo kvalifikacija ir darbų organizavimas užtikrino, kad visi sutartyje numatyti darbai ir įsipareigojimai buvo atlikti laiku, kvalifikuotai ir kokybiškai.

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“, atlikusi internetinio tinklo įrengimo darbus, tinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus bei kokybiškai atliko darbus.

Su vykdytoju UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ buvome sudarę sutartį „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“, kuri sėkmingai užbaigta. Visi projektavimo, specialieji statybos elektrotechnikos (įrengimo, paleidimo, derinimo) darbai buvo atlikti kvalifikuotai, kokybiškai ir numatytais sutartyje terminais.

UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ įvykdė sutartį „Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas“. Visi projektavimo, specialieji statybos darbai (elektrotechnikos darbai iki 1 kV; telekomunikacijos, apsauginė ir gaisrinė signalizacija, įrenginių paleidimas ir derinimas) buvo atlikti laikantis normatyvinių statybos techninių – dokumentų reikalavimų, kokybiškai ir numatytais sutartyje terminais.

Su UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“ sudarėme praėjimo kontrolės sistemos įrengimo sutartį. Pagal sutartį vykdytojas atliko projektavimo, specialiuosius statybos elektrotechnikos, paleidimo ir derinimo bei techninės priežiūros darbus. Visi darbai buvo atlikti laiku ir kokybiškai.

Jau daugiau nei du metus dirbame su UAB „Technologinių paslaugų sprendimai“. Buvo įrengtos vaizdo stebėjimo, apsaugos, priešgaisrinės apsaugos, praėjimo kontrolės, IP telefonijos sistemos, atliekamas šių sistemų techninis aptarnavimas. Visos sistemos atitinka iškeltus joms reikalavimus, aptarnavimas vyksta operatyviai reaguojant į mūsų užklausimus. Labai vertiname personalo aukštą kompetenciją, laiku vykdomus įsipareigojimus ir gerą darbų kokybę.

Pirkinių krepšelis