Administracinės teisės pažeidimų sistema

Administracinės teisės pažeidimų informacinės sistemos (IS) paskirtis yra – optimizuoti eismo kontrolierių ir kitų administracinius pažeidimus fiksuojančių pareigūnų darbą. Šios sistemos pagalba galima identifikuoti pažeidimo faktus, kuriems turi būti taikomos administracinės sankcijos, įstatymo numatyta tvarka. IS pagalba operatyviau fiksuojami administracinės teisės pažeidimai, o tokių pažeidimų svarstymas bei nuobaudų skyrimas vyksta greičiau ir objektyviau. Tai leidžia sumažinti atsakingų departamentų veiklos sąnaudas, pagerinti veiklos efektyvumą, padidinti nuobaudų surinkimą į savivaldybės biudžetą.

IS pagrindinės funkcijos

 • Registruoti administracinio teisės pažeidimo faktą;
 • Realiu laiku perduoti visą mobiliose darbo vietose surenkamą informaciją į duomenų bazę;
 • Pagal pažeidėjo identifikacinius duomenis pateikti papildomą informaciją iš išorinių duomenų bazių, registrų (pvz.: Regitra, Registrų centras, bankas);
 • Pateikti specialistui detalią informaciją apie pažeidimą, reikalingą sprendimui priimti;
 • Suformuoti administracinės teisės pažeidimo protokolą ir jį išsiųsti pažeidėjui;
 • Kontroliuoti paskirtų nuobaudų vykdymą.

Sistemos teikiama nauda

 • Pagrindinė šios informacinės sistemos funkcija yra kompiuterizuoti ir optimizuoti administracinės teisės pažeidimų fiksavimą, identifikavimą ir išaiškinimą. Tai leidžia sumažinti atsakingų departamentų veiklos kaštus ir padidins įplaukas į savivaldybės biudžetą iš paskirtų nuobaudų rinkliavos;
 • Operatyviau fiksuojami administraciniai teisės pažeidimai;
 • Galimybė pažeidimo fiksavimo vietoje gauti visą reikiamą informaciją apie pažeidėją iš kitų duomenų šaltinių;
 • Įdiegus šią sistemą padidėja specialistų priimamų sprendimų apie nuobaudas skaičius ir sutrumpinamas tam reikiamas laikas;
 • Informacinė sistema įmonės personalui suteikia įrankį, kurio pagalba bus lengviau kontroliuoti paskirtų nuobaudų vykdymą;
 • Duomenų bazėje saugomi visi surinkti duomenys apie pažeidimus, todėl bet kada galima išsifiltruoti reikiamus statistinius duomenis ir atvaizduoti juos įvairiais pjūviais.
Pirkinių krepšelis