Atliekų tvarkymo informacinė sistema „Asmlis“

Sistemos paskirtis

 • Vykdyti šiukšlių surinkimo paslaugų monitoringą ir apskaitą, pagal laiką, kliento (konteinerio ) unikalų kodą ir jo vietą, taip užtikrinant nustatytą paslaugos kokybę;
 • Mažinti šiukšlių išvežimo paslaugų kaštus optimizuojant tam reikalingus žmogiškuosius ir techninius išteklius;
 • Sudaryti ir įvertinti atliekų surinkimo grafikus, maršrutus ir darbuotojų panaudojimo efektyvumą.

Pagrindinės funkcijos

 • Pagal konteinerių identifikacinius numerius (brūkšninius kodus, ar aktyvius kodus) ir GPS koordinates, sistema formuoja šiukšlių surinkimo maršrutus;
 • Remiantis sudarytais šiukšlių surinkimo mašrutais ir tvarkaraščiais sistema vykdo šiukšlių surinkimo monitoringą, kontrolę, fiksuoja neatitiktis (netinkamos atliekos, neišstumtas konteineris);
 • Realiu laiku pateikima informacija apie vykdomą atliekų surinkimo procesą;
 • Operatyviai nustato šiukšlių surinkimo eigos nukreipimus ir nekorektiškas situacijas;
 • Pagal nuskaitytus konteinerių numerius, informacinė sistema kaupia duomenis apie konkrečiam klientui suteiktų paslaugų kiekį;
 • Aptarnaujamos teritorijos maršrutai optimizuojami pagal atliekų surinkimo grafikus ir adresus;
 • Fiksuojamas konkretaus automobilio faktinis pravažiuotas kilometražas, sunaudotas kuras bei atsiperkamumas.

Sistemos atitikimas LST EN standartams

 • Sistema tenkina LST EN 14803:2006 Atliekų kiekio identifikavimas ir/arba nustatymas standarto reikalavimus.
 • RFID konteinerių identifikavimo sistema tenkina Mašinų saugos direktyvos 2006/42/EB (pakeitė nurodytą standarte direktyvą 98/37/EB), Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2004/108/EB (pakeitė nurodytą standarte direktyvą 89/336/EB), Radijo trukdžių slopinimo direktyvos 95/54/EBreikalavimus.
 • RFID konteinerių identifikavimo sistemos atsparumas aplinkos poveikiams (temperatūrai, drėgmei, vibracijoms, smūgiams, UV spinduliams), konteinerių žymos, skaitytuvai, kodo struktūra, duomenų apdorojimas ir kt. charakteristikos atitinka LST EN 14803:2006 reikalavimus.
Pirkinių krepšelis