Veiklos valdymo sistema „Gama“

Pagrindinės sistemos funkcijos

Tai informacinė sistema, skirta įmonės atliekamų paslaugų, darbų registracijai bei rezultatų stebėsenai. Informacinės sistemos dėka galima: optimizuoti išteklių naudojimą; tiksliai apskaityti atliekamus darbus, užduotis, stebėti rezultatus realiu laiku.

Informacinė sistema komplektuojama šiais programinės įrangos funkciniais moduliais:

Projektų modulis. Šiame modulyje registruojami koreguojami įmonės vykdomi projektai.
Darbų modulis. Šiame modulyje registruojami bei apskaitomi įmonės vykdomi darbai (užduotys). “Darbai” gali būti rūšiuojami pagal įmonės užsakovus, darbams atlikti priskirtus darbuotojus, pagal darbų būseną ir kt.
Dokumentų modulis. Šiame modulyje registruojami, klasifikuojami, saugomi įmonės gauti, siunčiami ir išsiųsti dokumentai.
Klientų modulis. Šiame modulyje vykdoma įmonės klientų duomenų registracija.
Ataskaitų modulis. Šiame modulyje automatiškai formuojamos ataskaitos apie įmonės darbuotojų atliktus darbus per pasirinktą periodą (mėnesį).
Sąskaitų modulis. Šiame modulyje formuojamos sąskaitos-faktūros pagal sistemoje registruotus projektus, darbus.
Ekonominio įvertinimo modulis. Šiame programos modulyje registruojamas kiekvieno darbuotojo indėlis darbuose ar projektuose. Priskiriama darbuotojo darbo valandos įkainiai. Matoma darbų būsenos, darbų trukmė, darbo eiga.
Darbuotojų modulis. Šiame programos modulyje suvedama įmonėje dirbančių asmenų sąrašai, pareigos, kontaktiniai duomenys.

Paslaugų valdymo sistema gali būti integruota su esama įmonės buhalterinės apskaitos programa, darbo laiko apskaitos žiniaraščiais ir pan.

Sprendžiamų uždavinių (atliekamų funkcijų) schema

Sistemos teikiama nauda

  • Padeda optimizuoti įmonės resursų panaudojimą;
  • Padeda realiame laike pateikti tikslią informaciją apie įmonės ekonominę situaciją;
  • Padeda sparčiau aptarnauti klientus;
  • Visa tai sukuria ekonominę naudą.
Pirkinių krepšelis